Hva er Blockchain- En enkel innføring

De aller fleste av oss som driver med eller skal starte å investere i digital valuta har hørt om blockchain, «blokklenken» som gjør det hele mulig. Å forklare i detalj hvordan en slik «kjede» fungerer kan fort bli veldig intrikat og komplekst, så derfor vil vi her prøve å gi deg en forståelse og oversikt som er mindre komplisert. Om du ønsker å gå i detaljnivå eller «nerdemodus vol 2» så finnes det både artikler og Youtube videoer man kan fordype seg i på nett.

 

Blockchain – en forenklet innføring
Kort fortalt er blockchain en valideringslenke som skal trygge brukerne av interaktive handlinger. Dette er en offentlig database som består av «blokker» med valideringskoder som viser hvilke transaksjoner som har blitt gjennomført. Der den nyeste blokken henviser til den forrige blokken som igjen viser til blokken før den igjen. Dette gjøres gjennom en digital signatur. Dersom et flertall i nettverket er enige i at blokken er gyldig legges den til blokkjeden. En blokkjede er i praksis en verifisert, sikker liste eller protokoll.

 

Hva gjør blokkjeden sikker
Blokkjeden sikres ved at deltakere i nettverket(minere) kjører kryptografiske algoritmer for å verifisere de digitale signaturene. Blokkjedene som blir satt sammen av blokker blir så kopiert, slik at det ikke blir en sentralisert Blokkjede, men mange identiske kopier som blir lagret over hele verden. Med såkalt «hasing» kan hver og en av oss  kontrollere at transaksjonene som har blitt gjort er riktige. Dette gjør systemet pålitelig.

En av flere geniale egenskaper ved blokkjede-teknologien er at oppgaven med å sette neste blokk i kjeden blir som et kappløp mellom «minere», og for den som som klarer å gjøre det først, vil bli belønnet med en utbetaling. Siden det er en tilfeldig “miner” som kommer først i mål med å løse koden og kan sette blokken inn i lenken, blir det svært vanskelig å forfalske den. Jo flere som deltar i denne konkurransen, jo vanskeligere blir forfalskning. Når en blokk er skrevet og lagt til kjeden, er det for sent å gjøre noen endringer.  Eneste måten man ville kunne forfalske en blokk er om man skulle kontrollert over halvparten av maskinene som driver validering. Dette kan bety kontroll over halvparten av alle private datamaskiner, siden alle med en datatamaskin kan validere blokkjeden, derfor vil det være tilnærmet umulig.  Det er mulig å tjene penger på å bidra til å skrive tilhørende protokoll og holde den oppdatert og korrekt.

 

Hva blokkjeden kan brukes til
Blokkjedeystemet kan brukes til å utveksle reelle verdier og sensitiv informasjon. Ettersom alle blokkene i kjeden referer tilbake til foregående blokker, er det ekstremt vanskelig å endre eller fjerne blokker når de først har blitt lagt til i kjeden.

Et annet pluss med blockchain er at den representerer en metode som lar selskaper gjennomføre og bekrefte transaksjoner umiddelbart, uten at en tredjepart trenger å involveres. Sikkerhetsutfordringene knyttet til datahåndtering og valutatransaksjoner øker stadig. For eksempel kan en pengeoverføring på tvers av landegrenser ta flere dager, og koster gjerne skjorta, noe som utelukkes ved bruk at blockchain.

 

Bitcoin og blockchain
Bitcoin var en av de første som tok i bruk blockchain, men sammenliknet med neste generasjon av teknologien er Bitcoin-systemet ganske «simpelt». Bitcoin er egentlig bare en liste over hvilke verdier folk besitter, mens den nye teknologien(blockchain 2.0), er forventet å både kunne formidle verdier og utføre arbeidsoppgaver som vi mennesker i dag må gjøre manuelt. I framtiden kan det tenkes at internett kan overføre verdi ikke bare informasjon. Kanskje vil Blockchain 2.0 hjelpe dataprogrammer å drive store bedrifter uten behov for menneskelig administrasjon.

 

Ethereum – en blockchain teknologi
Et annet selskap, Ethereum, ser ut til å være lengst framme i utviklingen av denne nye teknologien. Ethereum er selskapet som gjør det mulig å kjøre dataprogrammer inne i blokkjeden. Målet til Ethereum er å være en desentralisert platform som kjører på såkalte “smarte kontrakter”: applikasjoner som opererer akkurat slik som den er programmert uten muligheter for “nedetid”, svindel eller en forstyrrende tredje part.

Ether
Ether er Ethereums utgave av bitcoin, altså en egen type digital valuta som utvinnes gjennom mining-prinsippet for å motta digitale verdier.

 

En forenklet Blockchain figur
Vi har laget en figur (ja Paint kan brukes til så mangt) i et forsøk på å illustrere Blockchain teknologien på en enkel måte.


Forklaring av figuren

  1.  Første strekkmannen i rekken av strekmenn ønsker å gjøre en transaksjon.
  2. Informasjonen om transakjsonen blir sendt ut i datanettverket med minere(illustrert nederst i figuren)
  3. Minerne konkurrerer om å løse kodene først(kodene veldig forenklet illustrert med figurer i midten)
  4. Den første i nettverket til å finne/løse koden som passer til blokken, blir «premiert» med f.eks. Bitcoins.
  5. Etter endt transaksjon vil dette utgjøre den første blokken i lenken. Til høyre i figuren er transaksjonene satt sammen til en kjede(Blockchain).