Bitcoin en digital valuta

Bitcoin en digital valuta

Hva er Bitcoin – en enkel innføring

Bitcoin er form for digital valuta som er tilvirket og lagret elektronisk. Det er ikke et kontrollorgan som kontrollere valutaen, dette vil si at den ikke er regulert eller utstedt av en sentralbank. Bitcoin er heller ikke «printet» slik som andre typiske valutaer, f.eks. som kroner og euro. En bitcoin eksisterer bare i den virtuelle verden og er basert på såkalt P2P-teknologi. Coinsene er derfor ikke noe man fysisk kan berøre, men noe som blir laget og lagret digitalt.

Bitcoins blir oppdaget/tilvirket ved hjelp av noe som i den kryptiske valutaens verden blir kalt for «mining». Ordet «mining» kan direkte oversettes til «graving» eller «gullgraving», som passer ypperlig for å kunne visualisere hvordan man kommer til funn av nye bitcoins. Miningen foregår ved at man bruker kraftige datamaskiner til å løse vanskelige matematiske regnestykker, der belønningen er nye bitcoins. Det er åpent for alle å starte med «mining», men siden det har blitt oppdaget flere bitcoins i den senere tid, er søket eller «miningen» mye komplisert enn den var tidligere. Skal man gå i gang med og «mine» på egenhånd kreves det i dag enorme mengder datakraft.

 

Fordeler med Bitcoin

Filosofien bak bitcoins kan på mange måter minne om tiden før gullstandarden ble avskaffet i 1971 av den daværende amerikanske presidenten, Richard Nixon. Etter 1971 hadde ikke den fysiske pengen i seg selv noen verdi, da bankene bare kunne «printe» ut nye kontanter uten begrensinger. Dette førte til en rekke negative konsekvenser for verdensøkonomien.

Siden Bitcoin har et tak på antall Bitcoins som skal produseres, vil selve Bitcoinen ha verdi, lik som en gullklump i seg selv har verdi. Det absolutte antallet bitcoins som noen sinne vil eksistere er satt til 21 millioner, og det vil derfor ikke være mulig å stimulere økonomien ved å produsere flere. Den begrensede Bitcoin mengden vil gjøre at Bitcoins også er beskyttet mot inflasjon.

Tanken bak valutaet er at overføringen av penger skal gå mye raskere enn om man skulle overført penger på tradisjonelt vis, hvor man er nødt til å gå gjennom et mellomledd (en bank). Med den digitale valutaen overføres betalinger direkte fra person til person, noe som fører til svært lave transaksjonskostnader. Måten Bitcoin betalinger foregår gjør at man også har anonymitet ved betalinger, noe som skeptikerene har sett ensbetydende med «undergrunnsvirksomhet». For oss som ser verdien i en slik digitalvaluta vil derimot mene at den har stor plass i tradisjonell forretningsvirksomhet.

Kort fortalt hvordan skaffe seg Bitcoin

Det første du må gjøre for erverve deg dine første Bitcoin er å skaffe deg en såkalt wallet(lommebok), det er i denne du skal oppbevare den digitale valutaen din. Lommeboken er en fil du kan opprette på din egen pc eller lagre oppe i skyen hos diverse tjenestetilbydere. Denne gjør deg også i stand til å kjøpe og selge Bitcoins, samt ha oversikten over dine egne overføringer. Neste steg er å finne en markedsplass der Bitcoins trades. Dette finnes det mange av, og man kan med fordel forhøre seg i forum eller lignende hvor det er trygt og gunstig å skaffe seg nye coins. Når du har kommet i dialog med en som ønsker å selge deg Bitcoins, bruker en typisk transaksjon skje slik:

  1. Du blir tilbudt en kurs for Bitcoin
  2. Dersom du aksepterer kursen overfører du beløpet selger krever for Bitcoinsene du ønsker å kjøpe, til hans konto.
  3. Når selger har mottatt pengene på konto overfører han Bitcoinsene til deg. Dette gjør han ved at du sender din offentlige Bitcoin adresse som oppbevares i din Wallet. En typisk offentlig adresse kan se slik ut; 1Ki7736Kjk76424hjhJ…., eller det vil være en QE-kode. Så snart han har mottatt adressen overfører han Bitcoinsene du har ervervet til din wallet.

Du har nå utført ditt første Bitcoin kjøp.